Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?

Het behoeft amper uitleg dat vandaag de dag steeds meer mensen beginnen met beleggen. Wanneer je je verdiept in verschillende beleggingsstrategieën, kom je vrij snel tot de conclusie dat er twee grote stromingen bestaan. Enerzijds kan je een actieve beleggingsstrategie hanteren en anderzijds kan je juist een passieve strategie hanteren. Welke strategie past het beste bij jou? En wat zijn de verschillen eigenlijk? Hieronder lees je er meer over.

Wat is actief beleggen?

Voor een groot deel valt de definitie van ‘actief beleggen’ uiteraard al af te leiden uit de terminologie. Het gaat namelijk om het beleggen op actieve basis. Dit houdt in dat je geregeld nieuwe posities opent en andere weer sluit; posities worden dus niet lang aangehouden. Een actieve belegger kent daarbij doorgaans geen vaste samenstelling van zijn portefeuille en streeft naar het profiteren van (soms zeer kleine) koersschommelingen. Het belang van goede research is aanwezig, maar de actieve belegger heeft vaak niet genoeg tijd om een waterdichte research te verrichten.

Actieve beleggingsproducten

Welke beleggingsproducten zijn dan geschikt voor actief beleggen? In principe zou je natuurlijk met recht kunnen stellen, dat alle producten enigszins geschikt zijn voor deze strategie. Wil je echter optimaal profiteren van koersschommelingen, dan zal je bij voorkeur een beleggingsproduct moeten hebben waarin de koersen snel op en neer kunnen gaan. Veel actieve beleggers gebruiken daarom ook vaak derivaten; in de praktijk meestal CFD’s. Dit zijn hefboomproducten die je winst (maar ook je verlies) vermenigvuldigen. Zo worden kleine koersbewegingen toch erg groot. Wel dient gezegd te worden dat aan dergelijke beleggingsproducten veel risico zit verbonden. Het lukt zeer weinig mensen om structureel winst te maken met dergelijke derivaten. Het is dan ook aan te raden om terughoudend te zijn met zulke beleggingsproducten.

Wat is passief beleggen?

Passief beleggen veronderstelt in tegenstelling tot actief beleggen, juist een conservatieve en afwachtende houding. Je opent posities en wacht rustig af tot deze in de plus staan.  De passieve belegger zal meestal een beperkt aantal posities openen en deze gedurende lange tijd aanhouden. Het draait hier niet om het meeliften op kleine koersschommelingen, maar om het profiteren van de trend op lange termijn. De passieve belegger zal doorgaans meer waarde hechten aan het verrichten van waterdichte research.

Passieve beleggingsproducten

Als je op zoek bent naar passieve beleggingsproducten, zit je meestal goed met koersen die erg veel stabiliteit vertonen. Het liefst zie je deze stabiliteit uiteraard in de zin van stabiele groei. Je zou dan kunnen kijken naar reguliere aandelen waar je vertrouwen in hebt. Een meer veilige keuze zijn ETF’s. Dit zijn als het ware mandjes met aandelen, van deze aandelen wordt het gewogen gemiddelde genomen. Omdat in een dergelijke ETF soms duizenden aandelen zitten, profiteer je optimaal van stabiele groei. Feit is immers nou eenmaal, dat de wereld zich blijft ontwikkelen. Naast reguliere aandelen en ETF’s, zou je ook kunnen kijken naar (staats)obligaties. Deze bieden doorgaans minimaal rendement, maar ze brengen zeer weinig risico met zich mee. Ook hier dien je echter te onthouden: zowel actief als passief beleggen, is beleggen. Je kunt dus altijd je inleg kwijtraken.

Wat is beter?

Of je uiteindelijk moet kiezen voor een actieve of een passieve strategie, is natuurlijk geheel aan jezelf. Student Financial kan je dus geen eenduidig antwoord bieden. Wel zijn een aantal handvaten te geven:

  • Beleg je voor op de lange of voor op de korte termijn? Actief beleggen past vaak beter bij een korte beleggingshorizon, waar passief beleggen juist beter past bij een lange horizon.
  • Hoe veel risico ben je bereid om te nemen? Actief beleggen kent een zeer hoge mate aan risico, terwijl passief beleggen een lager risico kent.
  • Op hoeveel rendement reken je? Een goede actieve belegger zal doorgaans meer winst maken dan een goede passieve belegger. Actief beleggen is in die zin high risk, high reward.

1 reactie op “Wat is het verschil tussen actief en passief beleggen?”

  1. Pingback: Fundamentele of technische analyse: wat zijn de verschillen? | Student Financial

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *