Compound interest rekentool

5 jaar
Compound Frequentie
Toekomstig vermogen
€69.227

 

Op zoek naar een compound interest rekentool?

Met bovenstaande rekentool kun je compound interest berekenen. Compound interest wordt ook wel rente-op-rente, samengestelde rente of samengestelde interest genoemd. Zo’n honderd jaar geleden noemde Albert Einstein het principe van compound interest (wiskundig: exponentiële groei) al het ‘achtste wereldwonder’. Samengestelde rente kan namelijk zorgen voor aanzienlijke rendementen en dat blijkt in de praktijk dagelijks bij verschillende succesvolle beleggers met een flink vermogen.

Maar wat is compound interest en hoe werkt het precies? In de basis is het erg simpel. Compound interest gaat over het herhaaldelijk berekenen van rente over een bedrag waarover al eerder rente is berekend. Het is het tegenovergestelde van enkelvoudige rente. Bij enkelvoudige rente wordt de rente immers berekend over het startkapitaal, waar bij samengestelde rente de rente wordt berekend over het startkapitaal inclusief de eerder berekende rentes. Het grote voordeel van compound interest? Je laat het geld en de rente het werk doen, het enige wat je hoeft te doen is het houden van het geld op je rekening, zodat de rente telkens weer berekend kan worden.

Met compound interest geldt één gouden regel: hoe vroeger je begint, hoe meer je profiteert. Zo profiteer je als student optimaal van de tijd die je hebt.

Let op: ook al is compound interest een bijzonder sterk effect, beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Je kunt binnen zeer korte tijd (een deel van) je inleg verliezen. Met name voor beginnende beleggers wordt het aangeraden om zich eerst te verdiepen in de basisprincipes van het beleggen.

Liever zelf berekenen?

Compound interest zelf berekenen? Dat kan prima, het kost namelijk niet erg veel tijd. De formule ziet er als volgt uit:

A = P(1+r/n)nt

De letters in de formule hebben de volgende betekenis:

  • A = toekomstige waarde
  • P = Start-/beginkapitaal
  • r = hoeveelheid rente
  • n = aantal renteperiodes
  • t = tijd (bijvoorbeeld in jaren)

Door op de plekken van bovenstaande letters je eigen gegevens in te vullen, zal je uitkomen op je toekomstige waarde. Bovenstaande rekentool voor samengestelde rente werkt overigens ook op deze formule.

Houd wel rekening met het feit dat bovenstaande formule geen rekening houdt met inflatie. De compound interest calculator bovenaan deze pagina doet dat wél. Daarnaast zorgt deze rekentool ervoor dat je vermogensgroei inzichtelijk wordt gemaakt met behulp van een grafiek. Zo bereken je gemakkelijk en snel de samengestelde rente over een bepaalde periode. Ideaal!