Risicospreiding

Veel beleggers maken structureel verlies omdat zij geen goede risicospreiding hanteren. Risicospreiding is één van de meest fundamentele principes als het gaat om succesvol beleggen. Hieronder lees je er meer over.

Wat is risicospreiding?

Risicospreiding is het verminderen van het risico op bovenmatig verlies door je beleggingen te verspreiden over verschillende landen, sectoren, valuta en producten. Wanneer je geen goede risicospreiding hebt, zal je beleggingsportefeuille (veel) te gevoelig worden voor negatieve maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Hierbij dien je te onthouden dat negatieve ontwikkelingen zich in de meeste gevallen binnen een bepaald gebied voordoen. Denk bijvoorbeeld aan slechte cijfers omtrent werkeloosheid in de Verenigde Staten of aan matige cijfers omtrent de huizenmarkt in Italië. Zouden deze cijfers zich – in een fictief geval – voordoen, dan zouden slechts deze landen zelf daarvan de lasten dragen. Hiervoor gelden natuurlijk uitzonderingen. Zo kunnen crises wereldwijd te merken zijn. Denk bijvoorbeeld aan de mondiale corona pandemie of aan de kredietcrisis van 2008.

Elk land krijgt op zijn tijd natuurlijk te maken met tegenslagen. Dit kan aanzienlijk te merken zijn op de beurs. Wanneer je echter beleggingen houdt over de hele wereld, zullen landen waarmee het goed gaat kunnen werken als een vangnet. Wellicht vallen de prestaties in de VS wat tegen, maar misschien gaat het gelijktijdig wel heel goed met de Duitse beurzen. Zo werken landen met groene cijfers compenserend ten opzichte van landen met rode cijfers.

Hoe spreid ik mijn risico’s?

Het spreiden van risico’s doe je door te beleggen in verschillende landen, sectoren, valuta en producten. Je dient dus bewust na te gaan in je portefeuille of veel beleggingsproducten elkaar niet overlappen. Zoals gezegd kijk je in eerste instantie naar het land. In de praktijk komt het voor dat veel beleggers slechts Amerikaanse aandelen aanhouden. Dit is niet geheel gek, omdat Amerika nou eenmaal een paar zeer grote bedrijven kent die het goed doen op de beurs. Denk bijvoorbeeld aan Apple, Facebook, Alphabet, Tesla, Amazon, Coca-Cola etc. Desalniettemin zijn ook deze bedrijven vatbaar voor negatief nieuws. Zoek dus ook andere landen op.

Daarnaast dien je te spreiden over verschillende sectoren. Een aantal belangrijke hoofdsectoren zijn:

  • Technologie
  • Landbouw
  • Retail
  • Nutsbedrijven
  • Financiële dienstverlening
  • Gezondheidszorg
  • Fabricage

Veel beleggers geven aan risicospreiding in verschillende sectoren belangrijker te vinden dan risicospreiding over verschillende landen en regio’s. In het ideale geval werk je toe naar een situatie waarin je beide vormen van spreiding kunt waarborgen.

De ETF als totaaloplossing

Risicospreiding kan een helse klus zijn. Gelukkig bestaat er een heel handig beleggingsproduct dat dit voor een groot deel voor je oplost. Het betreft de ETF. Een ETF kan je zien als een mandje van aandelen. In sommige ETF’s (zoals de Vanguard All-World) zitten wel meer dan 3000 aandelen. Van al deze aandelen wordt het gewogen gemiddelde berekend en dit vormt vervolgens de koers van de ETF. Zo kun je vaak met slechts enkele tientjes als investeren in duizenden bedrijven. Je zult begrijpen dat je in de meeste gevallen met ETF’s wel gebakken zit als het gaat om risicospreiding.

Een kritische belegger zal echter wel aanhalen dat ETF’s niet per definitie een ijzersterke risicospreiding bieden. Je dient goed op te letten welke ETF je koopt. Je kunt namelijk wel héél veel bedrijven hebben die in een ETF zitten, maar dat zegt op zichzelf weinig over de risicospreiding. Want wat voor bedrijven zijn het en waar komen ze vandaan? Als het gaat om meer dan 3000 puur Amerikaanse bedrijven, zit de risicospreiding tóch wat minder goed dan gedacht. Kijk dan ook goed hoe de interne verdeling binnen een ETF is geregeld. Zo kent de eerdergenoemde Vanguard All-World (VWRL) bijna 60% aan bedrijven uit de VS. Dit zal echter niet direct voor problemen zorgen, omdat ze zijn verdeeld over verschillende sectoren.

De bovenvertegenwoordiging van de Verenigde Staten binnen veel ETF’s is vaak onontkoombaar. De VS is nou eenmaal een fundamentele wereldeconomie.

Aanvullende tips

  • Houd ongeveer 20 aandelen aan wanneer je niet handelt in ETF’s. Uit onderzoeken blijkt dat 20 aandelen ongeveer de sweet spot is. Verdeel deze aandelen uiteraard wel over verschillende sectoren en landen.
  • Spreid ook op instap, dat wil zeggen: stop niet al je kapitaal in 1 keer in verschillende aandelen. Spreiden moet je ook doen naar tijd. Breid posities door de tijd heen dus uit.
  • Voorkom tunnelvisie binnen 1 sector. Veel beleggers hebben een hoge pet op van 1 bepaalde sector die zich snel ontwikkelt. Bijvoorbeeld de technologische sector. Het is echter belangrijk om ook buiten sterk ontwikkelende sectoren te beleggen. Zo spreid je je risico’s optimaal.